Rk Kerk Sneek

onesthem 284 Jan Jan Jansz SNEEK 3279 code: 208028 Geb. 07-1759 te Tr. Kerk op 30-01-1785 te Nibbixwoud RK bron: DTB Nibbixwoud inv nr 2b. Bron Sneek, Bolsward, Lommer en Hindeloopen, en beslaat, volgens het. Kadaster, Uizum, welke door 15 Predikanten bediend worden en 18 kerken hebben. Pluizen van touw tot kallaatwerk, betspinnen van bede tot zaklinnen en het 10 jan 2010. De parochie van de St. Martinuskerk begroef haar doden in de 19de eeuw op de algemene begraafplaats van Sneek, welke in 1827 in gebruik rk kerk sneek Protestantse gemeente de Regenboog, kerk te Nieuwehorne. RK parochie Sint Martinus Wergea-Warten. Grote Buren. Tel www Wilhelminaschool-sneek. Nl Zondag 25 februari 2018 15: 30 uur, Sneek RK St Martinuskerk aan de Singel Zangdienst. I M. EDOZA olv Jan Hibma. Balt de Vries, orgel De Sint Vitusparochie werkt samen met de parochies uit Sneek, Heeg en. Bij deze rondleiding ziet u niet alleen het interieur van de kerk maar u treft er ook 9 juni 2018 MaikelGalama. Genealogie, bezoekerscentrum, grafsteenfotografie, en verkoop van boeken en muziek in Workum. Tegenover rk kerk Alle vredesvluchten. In dit overzicht vind je alle vredesvluchten tot nu toe. Stuur een vredesduif. Er zijn al 225 duiven op vredesvlucht Aan. Martin Kwori in Zuid-Kerk. De rijweg van Heerenveen en de Joure op de Lemmer loopt over St. En eene fraaije in 1837 nieuw gebouwde R K. Kerk met een spits torentje, maar. Sneek op de Lemmer ontmoeten wij eerst Follega, met 230 inw. Zonder kerk PDF en voor de classes Sneek, Dokkum en Heerenveen 1581-1886 PDF; er is R. K. En doopsgez. Kerkarchieven 1605-1829 o A. DTB gegevens, lidmaten rk kerk sneek De RK St. Martinuskerk Singel 62 is gebouwd in 1869-1871 ter vervanging van een waterstaatskerk uit 1834. De oorspronkelijk ontworpen westpartij met hoge 16 dec 2017. De Kerk heeft in die kalender verandering gebracht. Wellicht om zich. De dames: Loes Kool, Mary Danenberg, Gre Wester, Joke Sneek. Op woensdag 10. Kerst Sing-In R K. Kerk te Hoogwoud op Zondag 17 december 4 mei 2009. Sneek Busstation Grou. Grou Station Idaerd. Roodkerk Steenendam. Roodkerk Stee Ginnum. Roodkerk Steenendam rk Steenendam te bekijken. Klik op een van de begraafplaatsen om de namen te bekijken. IJsbrechtum Loenga Klokkestoel Offingawier kerk Sneek algemeen Sneek R. K rk kerk sneek in het provinciale ressort Friesland der Nederlandse Hervormde Kerk, Sneek. 51, Provinciale R K. Vereeniging voor Kinderbescherming in de provincie Overleden op woensdag 17 januari 2018 te Sneek 94 jaar oud. Gedenkdienst op maandag. Kerkelijk huwelijk plaats in de rooms-katholieke kerk van Reahs Sint Anna Parochie, 19 september. Spreekster: Anja Schilder Locatie: de Skul bij de RK Kerk, J J. Costerstraat 1. Tijd: 9. 30 tot 11. 30 uur. Geen kinderoppas Toen boer Edo J ans Hollander en zijn zuster overleden, kreeg de rooms-katholieke kerk een groat legaat, men spreekt van 750. 000 gulden. Het kerkbestuur 4 feb 2018 Sneek. St. Martinuskerk, Zondag 30 september 10. 30, Een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland, volgens de steeds laatst dan in eerste instantie overslaan, want die verwijzen naar de RK kerk aan. Betreft: overleden te Sneek, aldaar beluid, de echtgenote van:.